Obec Syřenov
vlastník hradu
Úvod     |     Sdružení pro záchranu hradu Kumburku    |    Dějiny hradu   |      Aktuálně    |       Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediální partner
 
 
 
 
 
 
"Víkendovka"na Kozlově 2007

Nejen velké a známé lokality stojí o naši pozornost.Možná právě v těch opomíjených a méně exponovaných je veliké kouzlo poznání a rovnováhy.Pro naši"Víkendovku", pořádanou"Sdružením pro záchranu hradu Kumburku o.s."23. června 2007, jsme si právě takové místo vybrali je to Kozlov u Lomnice nad Popelkou.Účelem této akce bylo vykácení náletových dřevin,vyčištění a zmapování této lokality.Celý prostor byl velmi zarostlý neprostupnými křovinami, v kterých se jak závory povalovaly popadané stromy po vichřici.Pro pět lidí dost velký oříšek. Nejdříve jsme zrušili ohniště a přemístili ho na méně exponované místo.Jeho původní umístění v přístupové cestě před vstupem do podzemí nebylo příliš šťastnou volbou a vzniklo spíše spontánně než po zralé úvaze. Kameny ohrazující ohniště jsme použili pro nové místo,vlastní popeliště vykopali a prostor úhledně upravili. Na první pohled po ohništi a ztrouchnivělých pozůstatcích jakéhosi posezení ani památky.Na nedalekém návrší, pod stínem korun stromů,jsme založili ohniště nové.Pro posezení slouží pořezané kmeny z vývratů stromů v areálu Kozlova. Vlastní kácení náletů v této lokalitě si vyžádalo velké úsilí.Na drobné křoviny stačily kleště,ale svoji práci odvedla i motorová pila a nebylo jí málo.Při práci jsme postupovali spirálovitě,od obvodu návrší do středu.Odstraněné dřeviny nebylo možné, vzhledem k množství, pálit na místě a tak byly uloženy pod val.Krok po kroku nám Kozlov pomalu odhaloval svoje tajemství. Odměnou našemu úsilí, byl nejen celkový pohled na vyčištěné návrší s přilehlým příkopem a valem, ale i odhalené části líců obvodové hradby. Celá situace se stala čitelnější a pro oko návštěvníka upravenější.Nechráněné sporé zbytky korun zdiva jsme zasypali zeminou pro lepší uchycení místní vegetace, která by mohla lépe konzervovat rozpadající se torza.Za zmínku stojí celistvé bloky zdiva povalující se v příkopu. Bloky mají pevný sourodý charakter s kompaktním dochovaným lícem a kupodivu odolaly na nechráněném místě zubu času a povětrnostním podmínkám.Po staletí vydávají svědectví pevného zděného hrádku. Je až s podivem jak lze během jednoho dne,s pár odhodlanými lidmi,pomoci jedné méně známé lokalitě.A za to všem patří velké poděkování,kéž by takových dnů mohlo být více. Více informací o Kozlově najdete na www.kumburk.cz sekce Badatel.Konec chodby klesající kolmo dolů. Foto: Tomáš Šimůnek 2006 Kovový úchyt před koncem chodby. Foto: Tomáš Šimůnek 2006 Na začátku. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Od vstupu do podzemí směrem do hradu. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Prales.Tomáš Šimůnek 2007 Dochovaný fragment zdiva plášťové hradby na jihovýchodní straně.Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Spadlý strom na koruně plášťové hradby v jihozápadní části.Foto:Tomáš Šimůnek 2007 Pohled z jihozápadu do hradu. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Dochovaný fragment zdiva plášťové hradby na jihovýchodní straně po drobné údržbě.Foto:Tomáš Šimůnek 2007 Pohled na vstup do podzemí v severovýchodní části Kozlova po vykácení náletových dřevin.Foto:Tomáš Šimůnek 2007 Nově vybudované místo k odpočinku. Foto:Tomáš Šimůnek 2007 Místo předešlého nevhodně umístěného ohniště. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 čitelná koruna zdiva plášťové hradby v západní části lokality. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Dochovaný vnitřní líc zdiva plášťové hradby na jihozápadě. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Koruna zdiva stáčející se od západu k severu. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Další část dochovaného vnitřního líce zdiva plášťové hradby na jihozápadě. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Dochovaná část vnějšího líce zdiva na jihozápadní straně. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Dochovaná část vnitřního líce zdiva plášťové hradby na severozápadě. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Fragmenty zdiva v příkopu na jihovýchodě lokality. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Pohled příkopem na jižní straně směrem k západu. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Pohled z valu do příkopu na jižní straně směrem k západu. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Pohled z valu do příkopu na východní straně směrem k severu. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Současná přístupová pěšina z návrší od jihu. Foto: Tomáš Šimůnek 2007 Pohled od konce chodby směrem k východu. Foto: Tomáš Šimůnek 2006

TOPlist