Obec Syřenov
vlastník hradu
Úvod     |     Sdružení pro záchranu hradu Kumburku    |    Dějiny hradu    |      Aktuálně     |       Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediální partneři


Najdete nás rovněž na Facebooku
 
 
 
 
 
 
Víkendová akce na FrymburkuPohled z jihozápadního nároží hradby směrem k věži z roku 2004. Foto: Tomáš Šimůnek Pohled z jihozápadního nároží hradby směrem k věži před odstraněním náletových dřevin. Foto: Tomáš Šimůnek. Pohled z jihozápadního nároží hradby směrem k věži  po odstranění náletových dřevin. Foto: Tomáš Šimůnek. Pohled z jihozápadního nároží hradby k severozápadu, po odstranění náletových dřevin. Foto: Tomáš Šimůnek. Pohled na vnitřní stranu brány od studny před odstraněním náletových dřevin. Foto: Tomáš Šimůnek. Průběh likvidace náletových dřevin, pohled od brány k věži. Foto: Tomáš Šimůnek. Ká07     Kácení náletů u paty věže. Foto: Tomáš Šimůnek.cení náletů u paty věže. Foto: Tomáš Šimůnek. Něco málo z vybavení. Foto: Tomáš Šimůnek. Pohled od brány k věži. Foto: Tomáš Šimůnek. Kácení náletů v severozápadním nároží hradby. Foto: Tomáš Šimůnek. U sklepení v jihozápadním nároží. Foto: Tomáš Šimůnek. Svačina. Foto: Tomáš Šimůnek. Od brány k věži. Foto: Tomáš Šimůnek. Studna zakrytá pokácenými nálety. Foto: Tomáš Šimůnek. Odpočinek pod posledními zbytky stromů. Foto: Tomáš Šimůnek. Ve zbytcích pralesa. Foto: Tomáš Šimůnek. Kouřová. Foto: Tomáš Šimůnek. Na pomoc přišel i starosta Nového Hrádku. Foto: Tomáš Šimůnek. Poslední nálety uvnitř hradu. Foto: Tomáš Šimůnek. A co dál? Foto: Tomáš Šimůnek. Kácení ve východní části pod věží. Foto: Tomáš Šimůnek. Pálení náletů. Foto: Tomáš Šimůnek. Kácení náletů na korunách hradeb. Foto: Tomáš Šimůnek. Dochovaná část omítky špalety u severozápadního nároží hradby. Foto: Tomáš Šimůnek. Oběd. Foto: Tomáš Šimůnek. Akční skupina: Spolek ochránců památek východní Čechy, Sdružení pro záchranu hradu Kumburku o.s., Spolek hradu Jenčov. Foto: Tomáš Šimůnek. Zeď oddělující nádvoří od jihovýchodního cípu hradu. Foto: Tomáš Šimůnek. Pohled do studny. Foto: Tomáš Šimůnek. Detailní pohled na okno v hradbě. Dílky po 10cm. Foto: Tomáš Šimůnek. Zeď oddělující nádvoří od jihovýchodního cípu hradu, zaklenutí na levé straně. Dílky po 10cm. Foto: Tomáš Šimůnek. Zeď oddělující nádvoří od jihovýchodního cípu hradu, zaklenutí na pravé straně. Dílky po 10cm. Foto: Tomáš Šimůnek. Příprava. Foto: Tomáš Šimůnek. Jak na věž? Foto: Tomáš Šimůnek. Z okna věže. Foto: Tomáš Šimůnek. Torzo zaklenutí místnosti v jihovýchodním cípu hradu. Foto: Tomáš Šimůnek. Pravděpodobně výpadní branka v severozápadní hradbě. Foto: Tomáš Šimůnek. Kácení náletů na vnější straně věže. Foto. Tomáš Šimůnek. Ošetření čerstvě odříznutých náletů Roundapem. Foto: Tomáš Šimůnek. Detailní pohled na okna a výklenek nad oknem v severozápadní hradbě. Dílkování po 10cm. Foto: Tomáš Šimůnek. Ti,bez kterých by to nešlo. Foto: Tomáš Šimůnek. Dochovaná brána z vnější strany. Dílkování po 10cm. Foto. Tomáš Šimůnek. I v neděli přišli pomocníci. Foto: Tomáš Šimůnek. Detail zaklenutí okna věže z vnitřní strany. Foto: Ondrej Szücs. Vrchol věže před vykácením. Foto: Ondrej Szücs. Pohled z věže na jihovýchodní hradbu. Foto: Ondrej Szücs. Pravděpodobně předprseň ochozu věže s okrouhlými otvory. Foto: Ondrej Szücs. Pohled z věže na studnu. Foto: Ondrej Szücs. Pravděpodobně torzo střílny na věži. Foto: Ondrej Szücs. Pohled z věže na dochovanou bránu. Foto: Jitka Mikšíková.  Detailnější pohled na dochovanou bránu. Foto: Jitka Mikšíková. Na věži i za deště. Foto: Jitka Mikšíková. Pro dnešek hotovo. Pravděpodobně ochoz věže. Foto: Jitka Mikšíková. Pohled na korunu věže. Foto: Jitka Mikšíková. Pohled na korunu věže s oknem. Foto: Jitka Mikšíková.
Pohled z jihozápadního nároží hradby k severozápadu,před odstraněním náletových dřevin. Foto: Tomáš Šimůnek. Před branou. Foto: Tomáš Šimůnek. Za zdí v jihovýchodní části, před vykácením. Foto: Tomáš Šimůnek. A zase na korunách hradeb. Foto: Tomáš Šimůnek. Chvíle vypětí. Foto: Tomáš Šimůnek. Tam,kam nedosáhnou ruce. Foto: Tomáš Šimůnek. Zeď oddělující nádvoří od jihovýchodního cípu hradu,zesílení.Dílky po 10cm. Foto: Tomáš Šimůnek. Trochu náročnější terén. Foto: Tomáš Šimůnek. Z okna věže. Foto: Tomáš Šimůnek. Cesta na věž. Foto: Tomáš Šimůnek. Dochovaná brána z vnější strany. Foto. Tomáš Šimůnek. V okně věže. Foto: Tomáš Šimůnek. Napojení severozápadní hradby na věž. Foto: Tomáš Šimůnek. Detail drážky levé stany brány z vnější strany. Foto Tomáš Šimůnek. Na koruně věže. Foto: Ondrej Szücs. V pralese na věži. Foto: Jitka Mikšíková. Detail pravděpodobně předprsně ochozu věže. Foto: Jitka Mikšíková.

TOPlist