Obec Syřenov
vlastník hradu
Úvod     |     Sdružení pro záchranu hradu Kumburku    |    Dějiny hradu    |      Aktuálně     |       Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediální partneři


Najdete nás rovněž na Facebooku
 
 
 
 
 
 
Brigáda na Frymburku 2009Uchvacující pohled z přístupové cesty na hrad po vykácení náletových dřevin z vnější strany. Pohled na vnější plášť hradu z přístupové cesty.Velký otvor ve zdivu vede k místnosti u paty věže. Vnější plášť hradby od přístupové cesty, malý čtverhranný otvor je zřejmě větrací okénko ze sklepení. Detail větracího okénka, pravděpodobně sklepení. Pohled z přístupové cesty. Nároží plášťové hradby u první brány, v současnosti hradba slouží jako oplocení parazitující stavby hájovny ve spodním nádvoří. Celkový pohled na plášťovou hradbu z přístupové cesty.Celistvý líc hradby vedoucí k její patě je od spodních dvou třetin staticky narušen. Pohled na hradbu předhradí z vnější strany. Místo původní přístupové cesty z předhradí do hradu. Pohled na hradbu předhradí z vnitřní strany. Na hradbě je patrný dochovaný ochoz. Nároží plášťové hradby nad hájovnou. Pohled na válcovou věž ze vstupní brány. Fotografováno z nároží plášťové hradby nad hájovnou. Popeliště z pálení náletů z loňské brigády. Štěrbinový otvor v plášťové hradbě směřující k přítupové cestě. Pohled na vstupní bránu z vnitřní strany hradu.U pravé strany je patrný nový spad zdiva. Částečně zavalené suterénní místnosti  u vstupní brány. Cihelný materiál vyskytující se v suťových kuželech v nádvoří. Hradba předhradí, pohled od brány. Odstraňování náletových dřevin z vnější strany hradu pod patou věže. Odnášení vykácených náletů k přístupové cestě. Odstraňování náletových dřevin z vnější strany hradu u paty věže. Odstraňování náletů pod věží. Pracovní skupina: členové Spolku ochránců památek Východní Čechy,Spoleku hradu Jenčov, Sdružení pro záchranu hradu Kumburku o.s. Dominamta věže na Frymburku. Pohled od severozápadu. Pohled od severozápadu. Neméně důležitá činost, dokumentace. Detailní pohled na zřejmě okenní otvor v horní části věže, na levé straně  je patrné dochované ostění. Vpravo otvory po konstrukci pravděpodobně lešení. Pohled na věž od severu. Odstraňování náletových dřevin z vnější strany hradu. Kácení náletových dřevin pod patou okrouhlé věže. Odstraňování náletových dřevin u současného vstupu do hradu.
Z tohoto pohledu je zřejmé že věž nemá kruhový půdorys.

TOPlist