Obec Syřenov
vlastník hradu
Úvod     |     Sdružení pro záchranu hradu Kumburku    |    Dějiny hradu   |      Aktuálně    |       Kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediální partner
 
 
 
 
 
 
BRADLEC - setkání - květen 2010

V sobotu 1. května 2010 proběhlo ve slovutných zříceninách bradleckých další z pravidelných dobrovolnických pracovně-kulturních setkání…

Akce se zaměřila především na další - nikdy nekončící - boj s náletovou zelení, prostora příjemně zalesněného hradu byla z části zbavena nově popadaného klestí (příhodné palivo pro táborový oheň)… Zánovní dřevěné informační tabule byly opatřeny dalším preventivním nátěrem. Rok starou návštěvní knihu (výjimečně přeživší zimu…) nahradil nový sešit. Listím a případným erozivním spadem polozasypané chodníčky v areálu hradu byly uhrabány, v případě potřeby došlo k drobným opravám jejich hrubého ohrazení…

Ač platný návštěvní řád jasně hovoří o přísném zákazu zakládání nových ohnišť v areálu zdejšího hradu (jediné povolené tábořiště nachází se právě a jen v lomu pod jižní skalkou), musela být zlikvidována dvě nová/parazitní ohniště v prostorách Černé věže. Bohužel, jedno z vandalských ohnišť bylo velmi nešťastně založeno přímo u paty mohutné stavby - a tak cenné středověké zdivo ještě jistý čas ponese na svém líci nepříjemné stopy po novodobém očazení…

Největší pozornost se samozřejmě zaměřila na dochované zděné konstrukce hradu…

Jenštejnský palác s přimknutou věžičkou Putnou: - majestátní zřícenina bradleckého paláce přečkala uplynulou krutější zimu bez vážnějšího poškození, pouze z rubové strany jeho zdiva se vlivem eroze uvolnilo (jako každoročně) několik dalších drobných čedičových balvanů. Dříve zle poničené koruny zdiva - při minulých brigádách opakovaně zpevňované zeminou (celkem v souhrnu v kbelících vytaháno několik tun materiálu) - jsou v současnosti již chráněny poměrně kvalitním travním kobercem…

Došlo k vyčištění interiéru věžičky Putny od čerstvého listí, úzké koruny zdiva byly zbaveny mladé náletové zeleně a v případě potřeby drobně poopraveny zeminou… Zánovní plošina v interiéru paláce byla taktéž uhrabána a dle potřeby vyspravena…

Střep hradby: - dlouhodobě nejohroženější část bradleckého hradu, hrozící brzkým zřícením! Zánovní mohutná opěrná zídka/plenta (dokončena v loňském roce) - vystavěna u zle rozrušené paty hradby - přečkala zimu bez vážnějšího poškození. V prostorách procházejícího chodníčku došlo k vysbírání četných čedičových kamenů - čerstvě vydrolených z hmoty zdiva. U tohoto bradleckého prvku bylo by již velmi žádoucí jeho včasné odborné zajištění!!!

Černá věž: - hlavní aktivita letošního květnového setkání odehrávala se právě v interiéru dominanty bradleckého hradu. Došlo k rozebrání jedné kamenné zídky/plenty (vystavěna v roce 2005 - s cílem zpevnění nestabilního terénu, dnes již její roli hravě převezme mladý travní drn). Turistickou erozí opakovaně/nejvíce narušované místo - totiž "práh" tzv. Koňské brány - bylo masivními čedičovými kameny navýšeno o tzv. obětovanou vrstvu (respektující úroveň původní podlahy) a prosypáno cca 300 kg místní vápeno-hlinito-písčité hmoty…
Dále došlo k drobným terénním úpravám (shrabání listí,…) na navazující jižní skalce a jejím strmém severním svahu, nový nátěr obdržel i sedák zdejší neumělé lavičky. Vědomě byl proveden jistý pokus o zrušení nežádoucího turistického komunikačního směru (zasypán vyhrabaným listím a zeminou), směřujícího příkře ze skalky k patě Černé věže…

Sklepení pod Černou věží: - běžně nepřístupná (v podstatě již zasypaná) prostora sklepení byla - jako každý rok - také letmo zkontrolována (a nafocena). Viditelná klenba tohoto prvku nevykazuje žádných nových poškození.

Novodobý lom pod Černou věží: - oprava zdejšího ohniště a jeho okolí. Spálení větší části čerstvě vyklizeného klestí…

Pravidelně vyhrazený čas každé z bradleckých brigád obnáší nějakých 5 hod. (cca od 10:00 do 15:00). Letošní květnové brigády zúčastnilo se 10 dobrovolníků, což ve výsledku obnáší dalších více než padesát hodin věnovaných oficiálně záchraně tajemného bradleckého hradu…

Počet celkově/víkendově odpracovaných hodin je však ve výsledku mnohem vyšší. Značná část milých zúčastněných totiž přijela na hrad Bradlec již v pátek v podvečer a odjela až v neděli - v čase dopoledním… V čase oficiálního přivítání a zahájení dalšího ze zdejších pracovně-kulturních setkání byl tak již rozsáhlý areál hradu kupř. zbaven valné části klestí aj. Celkový souhrnný víkendový čas odpracovaný na Bradleci obnáší tak hodně přes 100 brigádnických hodin! Vřelý dík všem zúčastněným!
TOPlist